همكاران
 
     

صفحه اصلی
تماس با ما

اهداف کانون
سال 1394 سال دولت و ملت همدلي و همزباني
 نمايشگاه وال استريت


اين نمايشگاه در حاشيه همايش"جنبش 99درصدي ابعاد، زمينه ها و پيامدها" كه در تاريخ 90/8/23 در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار گرديد؛ برپا شد.
0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :88 كيلوبايت
عرض : 279
ارتفاع : 618
اندازه :76 كيلوبايت
عرض : 277
ارتفاع : 614
اندازه :78 كيلوبايت
عرض : 276
ارتفاع : 617
اندازه :79 كيلوبايت
عرض : 280
ارتفاع : 622
اندازه :88 كيلوبايت
عرض : 279
ارتفاع : 617
اندازه :86 كيلوبايت
عرض : 277
ارتفاع : 617
اندازه :78 كيلوبايت
عرض : 279
ارتفاع : 617
اندازه :79 كيلوبايت
عرض : 281
ارتفاع : 615
اندازه :83 كيلوبايت
عرض : 278
ارتفاع : 618
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن